Kyrkan

Kyrkans grund är från 1100-talet.

Den kan ha byggts av personer som blev lediga när Lunds domkyrka var klar. 

Kyrkan byggdes om och till vartefter man fick råd.

Tornet byggdes 1848, av professor C G Brunius, så att kyrkan skulle få 'ett riktigt medeltida utseende'.

Vill du se kyrkan från norr?

Byns vy av kyrkan

Teckning av kyrkan

Lastbilsstation

Lastbilar gick fortare än häst och vagn, men det var få som hade råd med egen lastbil på 50-talet.

Man beställde vid behov, och det var ofta flera som samsades om en lastbilstransport.

 

Taxistation

Taxi och lastbilarna sköttes från samma station. 

Det användes mest vid sjuktransporter eller annat brådskande. Till vardags använde man häst eller traktor.

Folkskolan

Här gick alla barn från klass 5. Gymnastiksalen  och slöjdsalen fanns på övervåningen. Värmen hölls av vedkamin.

När mellanskolan i Stenestad lades ned, startade man här från klass 4. 

Man gick ut skolan efter klass 7, när man var 14 år och vuxen.

Hembygsföreningen har en liten skolsal med material från Stenestads skolor.

I denna byggnad finns nu Stenestads bibliotek med hög utlåningsstatistik. Rummet används även till föreningsträffar, gymnastik och privata fester.

 

Bostad Folkskolan

Läraren bodde i hälften av skolhuset.

En pensionerade lärarinna fick bo kvar i bostaden eftersom den inte användes av nästa lärare. Som hyra fick hon sköta om eldningen av skolsalen i vedkaminen. Hon ansökte om penningbidrag till maten men sockenrådet avslog hennes begäran.

Skolans uthus

Här lagrades skolans olika utrustningar och ved till kaminen. 

Det fanns även plats till en tvättstuga med balja som värmdes med ved.

Ytterligare ett utrymme användes som stall till hästarna medan ägaren deltog i gudstjänst.

 

Taktäckare
Korgmakare

Nils Svensson var tacktäckare och kunde lägga tak både med sticketak av vedspån och med halmtak.

Han var dessutom korgmakare på vintern.

Numera finns här Mormors Bod och Café med hembakat.

 

Hembygdsgård

Stenestads kommun fick ärva Arvid Anderssons gård. Svalövs kommun fick köpa den för en krona vid kommunsammanslagningen.

Här finns nu hembygdsgården med bonderedskap och ett flertal bevarade interiörer från tidigare verksamheter, som skomakare, affär och frisör.

 

Fattiggården

Fattiggården inrymdes i den ena hälften av ett hus som kommunen ägde.

Som mest inrymdes 10 personer här, av vilket 5 var äldre personer.

Numera finns här en parkeringsplats, en informationstavla, en allmän toalett och en återvinningsstation.

 

Kommunens hus

Hälften av kommunens hus var fattiggård.

Den andra hälften var en bostad. Diktaren Alfred Lindqvist med fru Amalie bodde där i många år.

Här fanns även ett utrymme för Stenestads bibliotek. Numera finns Stenestads bibliotek i den gamla folkskolan.

Numera finns här en parkeringsplats, en informationstavla, en allmän toalett och en återvinningsstation.

 

Mellanskolan

Här gick man i klasserna 3-4. Även de föregående två klasserna fanns i samma skola. 

Skolan hade endast ett rum för samtliga elever, så elever och lärare fick samsas om olika uppgifter och nivåer i samma rum.

Som mest gick här 20 barn samtidigt.

Hembygsföreningen har en liten skolsal med material från Stenestads skolor.

 

Småskolan

Här gick man i klasserna 1-2. Även de nästa två klasserna fanns i samma skola. 

Skolan hade endast ett rum för samtliga elever, så elever och lärare fick samsas om olika uppgifter och nivåer i samma rum.

Som mest gick här 20 barn samtidigt.

Hembygsföreningen har en liten skolsal med material från Stenestads skolor.

Bostad  Småskolan

Läraren bodde i hälften av skolhuset, med gymnastiksalen  och slöjdsalen på övervåningen.

Mejeriet

Nästan varje gård hade fem till tio kor, och mjölken hämtades till Stenestads mejeri. Mejeriet har varit i de lokala böndernas ägo till år 2000, då Söderåsens Mjölk i Kågeröd såldes till Arla.

Nu levereras Söderåsens Mjölk över hela Skåne. Dock finns numera endast en mjölkbonde i Stenestad.

 

Lantmännen

Här kunde utrustningar och maskiner köpas till gårdarna. Förmannen byggde ett hus på andra sidan vägen.

Affären lades ned på 70-talet.

Idrottsplan

Den första idrottsplan fanns norr om byn, bakom skolan och Arvid Anderssons gård.

Numera finns idrottsplatsen på byns östra kant, vilket utnyttjas flitigt av Stenestadsborna till fotboll, boulle och korvgrillning.

 

Oskar Nilssons Affär

Huset är ombyggt men finns fortfarande centralt bredvid kyrkan och mittemot folkskolan.

Sista affärsidkaren var Olle, som ärvde affären från Oskar Nilsson. 

Hembygdsgården har inrett ett mindre utrymme med utrustning från både de affärerna i Stenestad.

 

Skolstädning

Sklolstäderskan bodde mittemot kyrkan och bredvid affären. Hon klagade att det rann vatten från kyrkogården in i hennes källare.

Förhållandet blev aldrig klarlagt och det blev aldrig någon kompensation från kyrkan.

 

Smedja

Varje gård hade åtminstone en häst. Hästarna skoddes vid en bod bakom smedjan.

Dessutom smiddes här gångjärn, lås, spik och mycket annat som behövdes dagligen.

 

Branddamm

Bredvid smedjan låg en öppen branddam. Branddammen finns kvar, men är numera övertäckt. 

Den lokala frivilliga brandkåren kontrollerar dammen minst en gång om året.

 

Kyrkvaktmästare

Kyrkan ägde marken och byggde ett hus till kyrkvaktmästaren. Man fick flytta när man lämnade tjänsten som kyrkvaktmästare.

 

Klockare

Bakom Landelius affär och kyrkvaktmästarens hus finns klockaretomten.

Den ägs fortfarande av kyrkan och används idag som kohage.

 

Lambreus Affär

Familjen Lambreus har drivit affär i Stenestad under 70 år. Här fanns både mat och keramik från Krika, bland mycket annat.

Hembygsföreningen har fått en del inventarier från de både affärern och ordnat en liten affärsutrymme.

 

Hönseri

I hörnet vid vägen till Kågeröd fanns ett hönseri, som sålde ägg till byarna runtom Söderåsen.

Numera finns en plantskola på den platsen.

 

Skomakare

Skomakarens hus finns uppkrupen bredvid hönseriet och vägen till Klippan. Skomakarens verkstad fanns närmast vägen och familjen bodde i den andra delen av huset.

Hembygdsföreningen har inrett en liten skomakareverkstad med utrustning härifrån.

 

Vill du se en sammanfattning om byns hus?

     

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

länk till webbplatsen Stenestads By

Senast uppdaterad: 2003-08-30