Stenestads Bykarta

Denna karta visar alla husen i byn Stenestad. Stenestad är ingen 'ort' och har inget postnummer, den kallas 'samlad bebyggelse'.

 

 

Beskrivningen av byns byggnader börjar med kyrkan och går först österut på norra sida, för att sedan beskriva husen på södra sidan av bygatan, från väster till öster.

Vägen går till Helsingborg mot väster, till Klippan mot öster, och till Kågeröd mot söder.

Tomten 7.1, som finns tvärs över vägen till Kågeröd, är klockaretomten, som skapades innan denna nya väg gjordes på 1920-talet.

 
Flygbild av Stenestads ByLantmännen mot bynBygatan mot kyrkanKyrkanFolkskolan/Oscar Nilssons

länk till webbplatsen Stenestads By

Senast uppdaterad: 2003-07-26