Inledning

Minnen från min hembygd.

Idén till denna minneskavalkad väcktes år 2007.

Ett antal personer i förskingringen tillfrågades om medverkan. Resultatet blev 20-talet bidrag. Med bidragsgivarnas tillstånd har berättelserna vid tidigare tillfällen varit tillgängliga i samband med Fotoutställningar och Hemvändardagar.

Materialet donerades år 2008 till Stenestads Biblioteksförening och med deras medgivanden finns nu dessa berättelser öppet tillgängliga.

Vi som arbetat med detta material vill naturligtvis rikta ett varmt tack till alla som bidragit med minnesberättelser som säkerligen också har bidragit till att andra personer i förskingringen minns sin hembygd.

Stenestad ligger ju högt i ett kulturrikt landskap.

För idéer och personkontakter har Nils Ljungberg svarat och för den tekniska delen Lizzie Ljungberg