Stenestadorten - en väldokumenterad bygd- Det gick upp ett ljus

Det gick upp ett ljusIdén till denna form att markera äldre boplatser växte fram parallellt med Bror Johanssons författarskap och lanseringar av bonderomanerna Klangen –Tea på Ulfsgården och Åsa-Hannas Dotter, skildringar från 1800-talets bondesamhälle från dessa trakter.

Förhoppningsvis kommer denna form att utmärka äldre gårdsplatser, att fortsätta. Skogssällskapets positiva inställning om fortsatt dokumentation tar vi tacksamt emot.

Vi som haft förmånen och nöjet ”jobba” med alla dessa projekt, är naturligtvis otroligt tacksamma mot alla de som på olika sätt medverkat.

Vi hoppas kunna fortsätta med nya projekt och tar gärna emot dina tips eller idéer.


Hälsningar

Bror Johansson           Nils Ljungberg

 0431-16273                          042-83453
                                    e-post: ni.ljungberg@telia.com