Stenestadorten - en väldokumenterad bygd- Åldre boplatser

Dokument över äldre boplatserVid sidan av våra videodokumentationer har också ett fint samarbete etablerats med Skogssällskapet och dess medarbetare Stig Andersson, Klåveröd.

Vi har i samarbete med Hugo Engkvist i Magleröd tagit fram faktauppgifter kring tidigare gårdsplatser i Magleröd.

Bilder och textmaterial finns anbringade vid dessa boplatser, prydligt placerade på fundament. Dessa platser har genom Stig Anderssons försorg röjts upp och kommer förhoppningsvis att hållas öppna.

Följande bilder är skissade av Nils Ljungberg. Textinnehållet har tagits fram av Bror Johansson och Hugo Engkvist.

Skogssällskapet har bearbetat materialet.