Stenestadorten - en väldokumenterad bygd- Videoinspelningar
Beställ Din egen kopia av videofilm(er) -->>>

Hemma hos Olga Larsson på Björkås, Magleröd

speltid ca. 35 minuter
Stenestads Hembygdsförenings Loppmarknad

speltid ca. 30 minuter
Hugo Engkvist, Östra Hult, Magleröd
även bandinspelning med Erika Engkvist

speltid ca. 50 minuter


Stenestads Hembygdsförening
arbetskväll vid Fornminnesgraven Treudden i Magleröd

speltid ca. 45 minuter
Stenestads Hembygdsförenings Årsmöte

speltid ca. 50 minuter
Släktträff på Klövagården

speltid ca. 50 minuter


Stenestads Hembygdsförenings Hemvändardag

speltid ca. 40 minuter


Stenestads Hembygsdförenings Månadsmöte

speltid ca. 40 minuter


Hem till Åsen
Inspelad i Stenestad-Dalshult-Magleröd-Klåveröd och Klöva

Ca. 20 olika avsnitt
speltid ca. 180 minuter

Stenestads Hembygdsförenings Julmarknad

speltid ca. 40 minuter


Stenestads Hembygsdförenings Hemvändardag

speltid ca. 40 minuter


Stenestads Hembygsdförenings Loppmarknad

speltid ca. 45 minuter

Stenestads Hembygdsförenings Julmarknad

speltid ca. 40 minuter


Stenestads Hembygdsförenings Hemvändardag

speltid ca. 45 minuter


Stenestads Hembygdsförenings Årsmöte
med Billinge sånggrupp

speltid ca. 60 minuter


Oscar Nilssons Lanthandel
med Olle Svensson och Iris Nilsson

speltid ca. 50 minuter


Skolträff i Stenestad
Elever som började sin skolgång 1927-1928-1929-1930-1931
15 besök på olika elevers barndomshem

speltid ca.180 minuter


Hemma hos Göte Malmgren, Stenestad

speltid ca. 14 minuter

Maglerödsgården
Weste Bengtsson besöker sin gamla arrendegård

speltid ca. 45 minuter


Hemma hos Bror och Siri Olofsson

speltid ca. 50 minuter


Björkåsgård i Magleröd
Stig - Otti - Elsi och Kjell Larsson

speltid ca. 50 minuter


Klöva kvarn
Hemma hos Ingrid och Sven Davidsson

speltid ca. 60 minuter


Karl Perssons torp i Klåveröd
Samtliga 10 barn samlade till 800-års Jubileum

speltid ca. 60 minuter


Stenestads Hembygdsförenings Hemvändardag

speltid ca 45 minuterHemma hos besök:

John Isberg i Eninge

speltid ca. 30 minuter

Edit Olsson i Gålarp

speltid ca 45 minuter

Grönhults gård med Henry Henricson

speltid ca 45 minuter

Östra Hult i Magleröd med Hugo Engkvist

speltid ca 40 minuter

Herbert Jönsson, Stenestad

speltid ca 55 minuter

Nils-Eric Wilhelmsson, Hult

speltid ca 40 minuter

Dragesholms säteri
med Caroline och Bengt Bennet

speltid ca 50 minuter

Bodens gård i Magleröd med Stefan Back

speltid ca 60 minuter


Stenestad Hembygdsförenings Hemvändardag

speltid ca 35 minuter


Postväsendet i Stenestad på 1870-talet
med Gert Ljungnér och Agne Möller

speltid ca 90 minuter


Stenestads Hembygdsförenings Årsmöte

speltid ca 45 minuter


Mormors Bod i Stenestad med Karin Bengtsson

speltid ca 35 minuter


Kolmilor vid Dalshult med Lennart Jonsson

speltid ca 45 minuter


Stenestads Hembygdsförening
Brandsläckning för barn på Hembygdsgården

speltid ca 35 minuter


Lanthandlare Lambreus i Stenestad
med Stig – Stina och Monica Lambreus

speltid ca 65 minuter

Gränsvandring från Klåveröd till Kohus
med flera deltagare

speltid ca 40 minuter


Stenestads Hembygdsförening
Påbörjar bygge av jordkällare uppföljning skerTorpvandring och kartläggning i Magleröd
Med Hugo Engkvist, Stig Andersson och Bengt Österlind

speltid ca 40 minuter


Stenestads Hembygdsförenings Hemvändardag och Skolträff
1948-års avgångsklass

speltid ca 50 minuter
Botanikvandring med Bengt Hertzman
vandring vid Eninge och Kohus

speltid ca 30 minuter


Söderåsdagarna i Stenestad
vid Mormors Bod

speltid ca 30 minuter


Houbacken vid Kopparhatten
Oluf Spur skär taksticker

speltid ca 55 minuter


Klöva Hallar dokumentärfilm
med Folke Jönsson och stort antal deltagare

speltid ca 145 minuter

Klöva Hallar nyinvigning
3 Pingstdagar

speltid ca 240 minuter

Hemma hos Anita och Göte Hilding, Killegården

speltid ca 45 minuter


Botanikvandring med Bengt Hertzman
Orkidéer vid Smedjebacken

speltid ca 35 minuter


Smedjebackens historia
Hemma hos Ulla och Bo Jakobsson på Smedjebacken

speltid ca 60 minuter


Botanikvandring med Bengt Hetzman
Ormbunkar vid Grindhus och Svartesjö

Speltid ca 37 minuter

Hemma hos Anders och May-Britt Bengtsson
På Lilla Björkås i Magleröd

speltid ca 50 minuterJägersberg och Gamla Maglerödsgården
Familjen Bauer

speltid ca 80 minuter


Nils-Evert och Stina Nilsson
Maglerödsgården

speltid ca 40 minuter