Stenestadorten - en väldokumenterad bygd- Hur det började!

Starten på videoinspelningarna skedde 1989 då Olga Larsson, Björkås i Magleröd skildrade en del av sitt liv på gården.

Sedermera har det under åren blivit många ”hemma hos” besök.

Vi är båda överens att dessa besöken givit oss ett rikt innehåll och känns på många sätt ovärderligt.

En mängd arrangemang av Hembygdsföreningen har också dokumenterats.

Hemvändardagar - Loppmarknader - Års- och månadsmöten m.m. har varit livfulla tillställningar som absolut har sin givna plats i dessa sammanhang.

En del inspelningar är arrangerade men med faktamaterial som bas. Sammantaget har det blivit cirka 50-timmar videofilm. Förhoppningsvis kommer nya projekt att dyka upp och sedermera läggas till befintligt material.

Vårt syfte med dessa dokumentationer har varit (och är fortfarande lika aktuellt) att överlämna till Hembygdsföreningen. Naturligtvis hoppas vi att Hembygdsföreningen väl bevarar materialet och även låter intresserade taga del av de vid särskilda sammankomster.

Eftersom många av de personer vi besökt inte längre finns i livet känns våra dokumentationer ännu mera angelägna.

På följande sidor finner ni förteckning över videodokumentationer gjorda åren 1989-2001.