STENESTADORTEN

- en väldokumenterad bygd -

Nils Ljungberg

Född i Helsingborg 1934
Bosatt på Söderåsen under ungdomsåren.
Varit verksam inom
detaljhandelsbranchen
sedan 15-års ålder.
Egen företagare 1978-1989.
Huvudintresse: forska i det gamla.
Ljud och Bild. 

Tel. 042-83453
E-post: ni.ljungberg@telia.com

Bror Johansson

Född 1921 i Magleröd på
Söderåsen.
Lantbruksbakgrund.
God kännedom om äldre tider.
Släkt- och Hembygdsforskning.
Författare till Bonderomanerna:
Klangen – Tea på Ulfsgården
och Åsa-Hannas Dotter.


Tel. 0431-16273

Med hjälp av mikrofon och videokamera har vi tillsammans under flera år fångat händelser och människor inom Stenestad församling.

Uppdaterad: 14 februari, 2010