Stenestads kyrka

Stenestads kyrka

Stenestads församling har, liksom de tidigare församlingarna Kågeröd, Halmstad, Konga, Ask och Röstånga, upphört att vara egna församlingar och samtliga ingår numera i Kågeröd - Röstånga församling.


Text: Ingrid Davidson
Layout: Bengt-Inge Davidson

Stenestads kyrka
Av Alfred Lundkvist


Du vackra vita tempel, som trygg på berget står.
Sen sist du har förändrats, det flutit hundra år.

Du manat oss i bygden till frid och själavård.
Du samlat dina döda uti din kyrkogård.

Långt ut från vida slätten, vi ser din bild så klar.
På vandringen i livet en fyrbåk för oss var.

I världen mycket ändrats, och troner störtat har.
Men uppå höga åsen, din kyrka den står kvar.

Din klockas vackra stämma, ger lugn i livets strid,
i stilla lördagskvällar du ringer oss till frid.

Så lys oss du, och led oss till sällhet frid och ro.
När vi vårt verk får sluta, vi vid din fot får bo.

Dikten är skriven till 100-årsminnet av tornets uppförande.

"Stenestad kyrka, uppförd på öfversta höjden av Södra Åsen, har en ibland de herrligaste belägenheter, som kan väljas för ett Herrans tempel."

Så skrev professor Carl Georg Brunius år 1844, en beskrivning som än idag passar in på Skånes högst belägna kyrka, 188 meter över havet.

Stenestad kyrka är byggd under romansk tid d v s 1100-talet, och spår av två romanska fönster finns ovanför valven vilka kan ses i putsen på kyrkans utsida.

Kyrkan bestod ursprungligen av långhus, kor och absid.
Det fanns då inget torn utan klockstapeln var uppförd på kyrkogården. Trots vissa förändringar har kyrkan fått behålla sin ursprungliga form.

Valvslagning skedde på 1400-talet. Dessförinnan hade kyrkan ett plant innertak av trä. Två av valven är s k korsvalv, det tredje, Stjärnvalvet, i östra delen av långhuset är unikt. Det är, enligt arkitekt Eiler Graebe, det enda sådant valv på svenska fastlandet. Endast på Gotland skall det finnas ett liknande.
Tornet från 1848 är en skapelse av den kände och tidigare citerade kyrkoarkitekten professor C G Brunius ifrån Lund. Då tornet byggdes revs det gamla vapenhuset som fanns på södra sidan.
Även korvägg, altarskrank, kors och predikstol är hans verk.
Tidigare altarskåp (troligen från 1650), predikstol och inredning har försvunnit. Krokarna, som syns i valvet ovanför predikstolen, var fästpunkter för den gamla predikstolens krona.

Bänkinredningen har senast förnyats 1934.
Dopfunten,vilken är från medeltiden, är huggen i sandsten. Dopfatet av mässing är från 1500-talet och tillverkat i München.

Orgeln är byggd 1930 av Mårtensson Lund.

1973 restaurerades kyrkan och bl a ommålades hela inredningen, altarkorset återställdes i överensstämmelse med Brunius förslag och nya ljusstakar med tillhörande blomvaser anskaffades till altaret. De sjuarmade ljusstakarna i korfönstren har tidigare varit placerade på altaret.

Korväggen är unik och får därför ej döljas av någon altartavla, därför har istället predikstolen och bänkdörrarna fått utsmyckningar och för dessa svarade konstnärinnan Stina Hofström från Åkarp, som bl a inspirerats av psalmerna: "Det är en ros utspungen" och "Den blomstertid nu kommer" samt Bergspredikan.

Den järnbeslagna fattigbössan i vapenhuset hade ursprungligen tre olika lås, ett för pastorn samt ett för respektive kyrkovärd.

Församlingen äger tre kyrkklockor varav två är i bruk. Båda är gjutna vid Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Den lilla, som väger 500 kg gjöts 1941 och den större (800 kg) gjöts 1961.

Den äldsta, sedan 1942 placerad på en sockel vid långhusets nedre vägg, bär följande inskription: "Anno 1496 blef jag första gången gjuten, 1660 blef jag remnad, 1754 hafva Stenestads innevånare med deras egen bekostnad låtit mig omgjuta.. Varföre Gud dem Välsigne".

Klockan är gjuten av Andreas Wetterholz, Malmö.

Creatine is produced by the replica rolex and the pancreas and is found mostly in protein rich replica watches like beef, pork, salmon, tuna etc. owever creatine produced in the rolex replica is at times not enough for most athletes to perform better, therefore most of them resort to taking creatine replica rolex. Creatine supplements come in many panerai replica sale, often in form of powder, tablets, capsules etc. it can be taken dissolved in rolex replica sale, water or simple added to protein shakes. Though creatine is generally considered quite safe, there are however quite a few health swiss replica watches associated with taking creatine.