Förtydligande av originalet

Gransbro 28/1 1884

Käre broder Jesper!
Tusen tack för ditt efterlängtade brev som jag emottagit i krets av min familj trettonde afton. Ja käre bror, du kan tro här blev glädje på oss alla när vi fick höra från den jag så ofta talade om och som nu vi började tro ej fanns bland de levandes antal, åtminstone ej bland de freesmen som nu befinner sig bland das Grose watulands fria medborgare. Jag hade samma dag jag fick brevet talat om och beslutat att skriva till Svenska föreningen i Berlin och möjligen därigenom få reda på Dig men så slog du ner som en bomb ibland oss allesammans. Jag har nu tre flickor och fyra pojkar, den siste 4 månader gammal. Alla syskonen leva och bo på samma platser med undantag av Robert som flyttade i våras till Småland. Hans adress skall du sedermera erhålla men just nu har jag så rasande brått att jag ej har tid leta upp hans brev. Jag har sedan 1878 varit lantbrukare men jag äger nu i Skegrie ett litet ställe det vackraste i orten då trädgårdsanläggningen blir uppvuxen. Men jag har kostat mycket penningar på det och om jag får bra betalt så säljer jag det och flyttar till Trelleborg.

Axel bor i Helsingborg men har det uselt. Åtminstone får Otto och jag inbetala hans skulder. Åtta lån på 1500 kronor som han fick i Trelleborgs sparbank och som han ännu icke bjudit till att betala ett öre på. Det är rysligt uselt av Axel ty hans fru och barnen kläder sig långt bättre än Ottos eller mina.
Skulle jag få råd att göra en utrikesresa till dig nästa sommar så emottager jag och är tacksam för ditt förslag men vad är det för en badort Kösen, kan en man med gamla ungkarlssynder bliva botad, därom får du giva mig besked nästa gång du skriver och därmed får du ej dröja länge, icke så länge som jag nu gjort. Jag skall underrätta alla syskonen om att du lever och giva dem adress såvida detta brev kommer fram med den adress jag skrivit.

Hälsningar från oss alla till dig och din kära gumma och små glyttar, genom din trogne bror August,

 

Originalbrevet, sida 1

Originalbrevet, sida 2

Originalbrevet, sida 3

Originalbrevet, sida 4