Förtydligande av originalet

Erikstorp 18/11 1879

Min kära broder Jesper

Tack för ditt kärkomna brev vilket jag sakligt bekom och vari jag finner att du och din lille son är friska och krya vilket är det härligaste man äger på jorden, här hemma har en och var varit lite kylsjuka nu en åtta dagar. Johanna och två barn har legat till sängs ett par dagar men nu är di på bättringsvägen.
Härmed sänder jag nu ett prästbevis till dig, måtte det vara dig till någon nytta, enligt min tanke är det så bra att någon tysk präst gör det icke bättre på Svenska.

Prästen var sjuk när jag kom till honom, så att hade jag ej varit god vän till honom hade jag icke fått något bevis till dig för närvarande stund. Han skulle resa till Malmö i morgon för att bada, taga romerska bad. Som du vet sen gammalt är här inga präster. Trivas i Bosarp och så lär det även bliva med denne store starke mannen Bergkvisten.

Men broder Jesper, varför så tysk till sinnet att du helt och hållet avsagt dig Sverige så att du icke kunnat flytta tillbaka och gift dig här. Här finns både änkor och flickor, rika och fattiga, vackra och fula, ingen brist på någotdera, men icke för att jag misstycker det. Måtte Gud välsigne dig och de dinas.

Broder August har varit sjuk i ett knä, har blivit opererad. Hur det annars är med honom vet jag ej. Broder Ludwig har ont i ett ben och har haft det en längre tid. Han bor i Bosarp och arbetar vid Stabbarps kolgruva. Övriga syskon och släktingar äro friska. Intill annat än jag vet så att jag framför en hjärtlig hälsning från dem alla till dig. Men från oss på Erikstorp varder du först och sist hälsad av din Bror Wille. Kerstin Sjöstedt eller numera Carlsson i Öslöf ber om sin hjärtliga hälsning till dig.
Beviset hos prästen kostade 1 krona

 

Originalbrevet, sida 1

Originalbrevet, sida 2