Förtydligande av originalet

S. Haslöf  den 2/12 1877

Broder Jesper!
Tack för ditt brev och däri inneslutna 60 riksmark vilka jag erhöll 52 kronor 80 öre för, vilket belopp jag alltså erkänner mig hava bekommet men du skall inte taga dig alltför nära utan betal när det faller dig lämpligt.

Alla här hälsar dig och lille Alex vi här och alla övriga anhöriga äro krya och mår väl utom Ottos äldsta tös som alltid är klen.
Skriv snart till mig beder din bror August

 

Originalbrevet, sida 1