Förtydligande av originalet

Brev från 24/4-1875

Käraste broder Jesper

Vår förmodan att vår gamle far snart skulle följa vår salig mor i graven har nu besannats. Han är icke mer utan slutade i söndags natt sin jordiska vandring. Frid vare över den gamles stoft. Att Du nu återigen skulle kunnat rest hem har jag avsett efter ditt eget yttrande vara nästan omöjligt, varför jag ej vågat kostnader på telegram. Gubben begraves på tisdag.

Jag är dig mycken tack skyldig för ditt brev den 17/1 och för den gjorda löftet av mors porträtt och om vi haft vår gamle fars porträtt med men det har aldrig blivit gjort alvar utav och nu är det för sent.

Jag har haft och har ännu så förfärligt brått att jag icke ger mig en timma ledighet jag fruktar för att jag icke kan komma till fars begravning, det beror helt och hållet på om jag innan dess kan hinna få räkenskaperna i skytts härads sparbank, fullkomligt i ordning till tisdag annars är det omöjligt ty jag har revision den siste i denna månaden.

Våra glyttar äro krya och de jämte hälsar farbror och faster Marie samt kusinen. Du kan tro Emma hon har blivit så rysligt skali så man knappast kan hafva ögonen från henne, hon har alltid varit kvick och det följer även nu, hon vill hjälpa till med allt, hon svär lika bra som sin far.

Din bror
August

Originalbrevet, sida 1

Originalbrevet, sida 2

Originalbrevet, sida 3