Förtydligande av originalet

Eslöfs Öslöfs den 6 oktober 1873

Käre broder Jesper

Tusen tack för bjudningen till ditt bröllop. Jag kan inte mer än med några rader hedra dig och din lilla Marie på den viktiga dagen, får då omöjligt att vara närvarande så gärna som jag ville men jag önskar Er till all lycka och välsignelse.

Jag är just nu inte riktigt frisk annars kunde det väl inte varit omöjligt för att resa till Berlin. Jag har fått en åkomma i näsan så jag vet inte vad slutet skall taga. Kära du när du haft ditt bröllop så skriv oss till och låt oss få veta hur du har det den dagen, glöm så inte att hämta din lilla Maries kort för jag skall gärna önska att ha det. Jag har tagit ett dussin för jag skola sänt dig ett men de blev så förfärligt fula så jag inte sänder något av dem, men jag skall taga några på nytt, jag skall få några som skall bliva något skapliga.

När du nu skriver så berätta om du skall arbeta för egen räkning och om du ämnar bliva kvar i Tyskland. Sverige börjar gå framåt så småningom, arbetsförtjänsterna är ganska goda i synnerhet de som har själv verkstad, jag skall också en gång försöka att sätta mig upp igen och gifta mig men jag får vänta till nästa år så får vi kan hända något bättre tider. Jag slutar för denna gång jag har inga vidare nyheter som intresserar dig och jag kan väl tänka att annars berättar ni något.

Jag ber om tusende hälsningar till din Marie, för och sist är du hälsad av din broder Ludvig.

Agneta Lindahl ber även om sin hälsning till dig och din Marie

 

Originalbrevet, sida 1

Originalbrevet, sida 2

Originalbrevet, sida 3